Маркетингийн удирдлага
2018 оны 08 сарын 26

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих,  улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг  хэрэгжүүлэгч мэргэжилтэн юм.

Мэргэжлийн ур чадвар

· Байгууллагын макро, микро орчинд судалгаа, шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, үүнээс үндэслэн байгууллагын онцлогт нийцсэн бодлогыг боловсруулж, мөрдүүлэх,

· Байгууллагын зорилтот зах зээл, бүтээгдэхүүний онцлогт тохирсон маркетингийн төлөвлөгөө, хөтөлбөрүүдийг боловсруулах,

· Маркетингийн стратегийг тодорхойлох,

· Зорилтот зах зээлийг тодорхойлж, түүнд хэрхэн үр дүнтэй хүрэх асуудлыг шийдвэрлэх,

· Судалгаа, шинжилгээний үндсэн дээр зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлох,

· Компанит ажил болон удирдлагын төсвийг төлөвлөх,

· Байгууллага болон бүтээгдэхүүний зурагт хуудас болон брошурыг боловсруулах,

· Сошиал медиагийн стратегийн дизайныг төлөвлөх,

· Үзэсгэлэн худалдаа, хурал цуглаан, биечилсэн борлуулалтыг зохион байгуулах,

· Стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хянах, тайлан бичих,

· Маркетингийн гүйцэтгэх болон туслах багийг удирдах,

Бусад ур чадвар

· Бизнес төлөвлөгөө болон төсөл боловсруулах чадвартай

· Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн

· Интернэт болон сүлжээний орчинд ажиллах чадвартай

· Хувийн менежмент

· Илтгэх ур чадвар эзэмшсэн

· Хууль эрхзүйн мэдлэгтэй

· Харилцааны соёлтой, багаар болон бие даан ажиллах чадвартай

· Албан бичиг хөтөлж, боловсруулах чадвартай

· Англи хэлний мэдлэгтэй

Ажлын байр

· Маркетингийн албаны дарга

· Маркетингийн газрын захирал

· Маркетингийн бүс хариуцсан менежер

· Маркетингийн менежер

· Брэнд менежер

· Маркетингийн үйл ажиллагааны менежер

· Олон нийтийн харилцааны менежер

· Зар сурталчилгааны менежер

· Бүтээгдэхүүн хариуцсан маркетингийн менежер

· Сошиал маркетингийн менежер

· Борлуулалтын суваг хариуцсан менежер

· Борлуулалтын менежер

· Дижитал маркетингийн менежер

· Хэрэглэгч хариуцсан менежер

· Маркетингийн судалгааны ажилтан

· Идэвхижүүлэлтийн менежер

· Үйлчилгээний менежер

· Худалдааны төлөөлөгч

· Гадаад харилцааны менежер

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй