Мэдээлэл
2019 оны 04 сарын 18

Монгол улсын хөгжил дэвшлийн гол тулгуур болсон боловсролын салбарт хүчин зүтгэж яваа эрдэмтэн судлаач, багш, оюутан та бүхэнд “Цэцээ Гүн” Менежментийн дээд сургуулийн хамт олноос судлах үйлс ...

2019 оны 03 сарын 28

Европын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй Монгол Улсын их, дээд сургуулиудын эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацын чадавхийг сайжруулах “Erasmus+” хөтөлбөрийн “ARROW” төсөлд “Цэцээ Гүн” менежме...

2019 оны 03 сарын 26

Сургуулийн хүндэт ерөнхийлөгч, Япон улс дахь бие төлөөлөгч, Мэргэжлийн сумогийн 69 дэх их аварга Хакухо М.Даваажаргал

2019 оны 03 сарын 26

Манай сургууль Япон улсын Meitoku Gijuku Junior and Senior School болон Niina Academy’s Asahiga Oka High School-тэй хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан ажилладаг. Хамтын ажиллагааны хүрээнд сурагч ...

2019 оны 03 сарын 26

2019 оны 03 сарын 26

Уудам Монгол сургууль нь 1998 онд үүсгэн байгуулагдсан“Цэцээ Гүн” Менежментийн Дээд сургуулийн дэргэд 2018 онд байгуулагдсан сургууль юм.Бид одоогийн байдлаар Япон улсын хоёр ахлах сургуультай хам...

2019 оны 03 сарын 07

Европын холбооны ERASMUS+ ARROW төслийн хүрээнд “Шинжлэх ухааны мэдээллийн сангийн онлайн сургалт” 2 сарын турш явагдсан бөгөөд тус сургуулийн багш, оюутнууд уг сургалтыг амжилттай дүүргэн, дарааг...

2019 оны 03 сарын 07

Европын холбооны ERASMUS+ ARROW төслийн хүрээнд “Шинжлэх ухааны мэдээллийн сангийн онлайн сургалт” 2 сарын турш явагдсан бөгөөд тус сургуулийн багш, оюутнууд уг сургалтыг амжилттай дүүргэн, дарааг...

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй