Мэндчилгээ

 Захирал Ганхуягийн Наранбат

Манай улсад 1990-ээд оноос “Менежмент” гэдэг үг хэрэглэгдэх болж, менежментийн ухаан, урлагт суралцаж эхэлсэн гэж үздэг. Энэ үгийг монгол хэлэнд хамгийн ойлгомжтойгоор хөрвүүлбэл  “Удирдахуйн ухаан”  гэсэн үг бөгөөд манай сургууль нь 1998 оноос хойш “Удирдахуйн ухаан”-ны чиглэлээр боловсон хүчин бэлтгэсээр ирсэн анхны хувийн хэвшлийн дээд сургуулиудын нэг билээ. Энэ хугацаанд бидний бэлтгэн гаргасан төгсөгчид маань өөр өөрсдийн салбарт амжилттай ажиллаж, улс орныхоо хөгжилд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулсаар байна. Цаашид ч бид “Удирдахуйн ухаан”-ны чиглэлээрээ дагнан ажиллах зорилготой байгаа бөгөөд олон олон шинэ сорилтууд биднийг хүлээж байна.  
          Ерөнхий боловсролын сургуулиа төгсөөд, мэргэжлээ сонгож байгаа залуучууд, өөрийн карьераа өсгөх зорилго тавьсан төрийн болон хувийн байгууллагын албан хаагчдад манай сургуулийн үүд хаалга байнга нээлттэй байх болно.
         Та бүхний сурлага хөдөлмөрийн ажил үйлс чинь Улаанбаатар хотыг дээрээс нь тольдон байдаг Богд Хан уулын ноён оргил Цэцээ гүн шиг өндөр байхыг ерөөн мэндчилье.

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй