"ЦЭЦЭЭ ГҮН" Менежментийн Дээд Сургуулийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна.
"ЦЭЦЭЭ ГҮН" Менежментийн Дээд Сургуулийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна.
2022 оны 09 сарын 02

24 жилийн туршлагатай "ЦЭЦЭЭ ГҮН" Менежментийн Дээд Сургуулийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна.

Бакалавр эчнээ анги /суралцах хугацаа 1,5-2 жил/ #Хүний_нөөцийн_удирдлага #Нийтийн_удирдлага #Маркетингийн_удирдлага #Нягтлан_бодох_бүртгэл #Санхүү_удирдлага Магистрийн анги /суралцах хугацаа 1,5 жил/ #Боловсролын_удирдлага #Бизнесийн_удирдлага Та өөрийн ажилдаа тохируулан танхимаар болон цахимаар суралцах боломжтой.

Утас: 70162668, 91102668 Бүртгэлийн линк: https://forms.gle/7cVNaQmaV8C5bJho7

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй