МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫН АНХДУГААР ТЭМЦЭЭН  ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫН АНХДУГААР ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
2022 оны 10 сарын 31

“Цэцээ Гүн” менежментийн дээд сургуулийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн календарчилсан төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Маркетингийн мэргэжлийн ур чадварын анхдугаар тэмцээн” өдрийн ангийн оюутнуудын хүрээнд амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Байгууллагын ажилтан бүр маркетер хэмээх цогц маркетингийн үзэл баримтлалын өнөө үед оюутнуудын маркетингийн мэдлэг, ур чадварыг үнэлэх, нэмэгдүүлэх зорилготой Маркетингийн мэргэжлийн ур чадварын уг тэмцээн нь гэрийн даалгавар-сургуулийн сурталчилгааны видео бичлэг, маркетингийн онолын тестийн шалгалт, Маркетингийн кейс ажиллах, Маркетингийн судалгааны үр дүн SPSS-23 программ дээр боловсруулах даалгавар гэсэн 4 үндсэн хэсэгтэйгээр явагдаж дүнгээ  гаргаснаас Маркетингийн мэргэжлийн ур чадварын тэмцээнд Ц.Сонгууль багштай New "Era" баг 176,7 оноогоор 1-р байр, М.Будгарав багштай "Dream" баг 154 оноогоор 2-р байр, В.Эрдэнэбат багштай "Marketer" баг 151,5 оноогоор 3-р байр тус тус эзэлсэн байна.

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй