Эчнээ ангийн нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээн амжилттай болж өнгөрлөө.
2018 оны 08 сарын 28

Оюутнуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, спортын хүмүүжил олгох, бие бялдарыг хөгжүүлэх, нийтийн бие тамирын хөгжилд зохих хувь нэмэр оруулах зорилгоор жил бүр уламжлал болон зохион байгуулагддаг Эчнээ ангийн нэрэмжит "Гар бөмбөг"-ийн тэмцээн 2018 оны 3-р сарын 24-ны өдөр амжилттай болж өнгөрлөө. Тус тэмцээнд нийт эрэгтэй, эмэгтэй 11 багийн тамирчид өрсөлдсөнөөс Эрэгтэй 1-р байр, Алтан медаль Магистрын баг, 2-р байр Мөнгөн медаль Эчнээ-2 ангийн баг, Эмэгтэй 1-р байр, Алтан медаль БМ-1-3 ангийн баг, 2-р байр, Мөнгөн медаль Эчнээ-2 баг тус тус байр эзэлж, Эрэгтэй шилдэг тоглогч Магистрантрын ангийн Р.Тамираа, Эмэгтэй шилдэг тоглогч ХНУ-3 ангийн оюутан Ч.Вансэмбэрүү нар шалгарсан. Багийн дүнгээр Эчнээ-2 йн баг тэргүүлж, шилжин явах цомоо авсан.

Тэмцээнд амжилттай оролцсон тамирчиддаа баяр хүргэе!

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй