"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд  сургууль Япон улсын "WAKAYAMA COLLAGE OF GLOBAL BUSINESS" сургуультай албан ёсоор хамтран ажиллахаар боллоо.
"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд сургууль Япон улсын "WAKAYAMA COLLAGE OF GLOBAL BUSINESS" сургуультай албан ёсоор хамтран ажиллахаар боллоо.
2022 оны 11 сарын 03

"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургууль Япон улсын "WAKAYAMA COLLAGE OF GLOBAL BUSINESS" сургуультай албан ёсоор хамтран ажиллахаар боллоо.

Хамтын ажиллагааны хүрээнд
Цэцээ Гүн Менежментийн Дээд сургуультай "3+1.5" хөтөлбөр, Уудам Монгол сургуультай богино хугацааны солилцооны хөтөлбөр, хоёр сургуулийн багш нарын дадлагын хөтөлбөр зэргийг хэрэгжүүлнэ. https://www.facebook.com/wcgbjp

Мөн уулзалтын үеэр Вакаяама мужийн хурлын гишүүн Тада Жүничи, мужийн спорт хорооны дэд дарга Үэно Ёшихико нар ирж, мужийнхаа ахлах сургуульд сумо бөхөөр Монгол хүүхэд авах хүсэлттэй байгаа илэрхийлж хамтран ажиллах талаар санал солилцлоо.


Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй