​"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургуулийн  захирал Г.Наранбат Япон улсын Нагояа Ишида Академийн дэргэдэх Сэижо их сургуульд албан ёсоор зочиллоо.
​"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургуулийн захирал Г.Наранбат Япон улсын Нагояа Ишида Академийн дэргэдэх Сэижо их сургуульд албан ёсоор зочиллоо.
2022 оны 11 сарын 04

"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургуулийн  захирал Г.Наранбат Япон улсын Нагояа Ишида Академийн дэргэдэх Сэижо их сургуульд албан ёсоор зочиллоо.

Наян гаран жилийн түүхтэй тус академи нь дэргэдээ Сэижо Их сургууль, Сэижо ахлах болон дунд сургууль, мөн цэцэрлэгтэй.

Цэцээ Гүн Дээд Сургуультай хөтөлбөр судалсаны үндсэн дээр 2+2 хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, Уудам Монгол сургуультай ахлах болон дунд сургууль хооронд сурагч солилцоо, багш нарын дадлага хийх зэрэг олон талт хамтын ажиллагааны талаар санал солилцлоо.

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй