"XXI зууны төрийн албаны хөгжил, хандлага" сэдэвт эрдэм шинжилгээний хуралд​ амжилттай  оролцлоо.
"XXI зууны төрийн албаны хөгжил, хандлага" сэдэвт эрдэм шинжилгээний хуралд​ амжилттай оролцлоо.
2022 оны 11 сарын 25

ШУТИС-БУХС зохион байгуулсан "XXI зууны төрийн албаны хөгжил, хандлага" сэдэвт эрдэм шинжилгээний хуралд "Зан үйлийн хандлагаар Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйг судлах нь" сэдвээр илтгэл танилцуулж тусгай байр эзэлсэн Төрийн захиргаа удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч, багш Б.Мөнхбат болон Төрийн захиргаа удирдлагын ангийн оюутан Э.Мягмарзулдаа халуун баяр хүргэж, цаашдын сурлага, ажил хөдөлмөрт нь өндөр амжилт хүсье.

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй