"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургууль хүний нөөцийн тэргүүлэгч зөвлөх компани болох MSDI ProHRC ХХК-тай хамтын ажиллагааны гэрээ байгууллаа
2018 оны 08 сарын 28

Бид боловсролоороо үнэлэгдэх учиртай нийгэмд амьдардаг. "Цэцээ Гүн Менежментийн Дээд Сургууль үүсгэн байгуулагдсаны хорин жилийнхээ ойн хүрээнд дараагийн хорин  жилийн хөгжлийг тодорхойлох зорилгоор томоохон ажлуудыг шат дарааллан хэрэгжүүлж эхлээд байна.  Үүний нэг нь болох ОРЛОГОТОЙ ОЮУТАН, АЖИЛТАЙ ТӨГСӨГЧ хөтөлбөрийн хүрээнд монголын хүний нөөцийн тэргүүлэгч зөвлөх компани болох MSDI ProHRC ХХК- тай  хамтын ажиллагааны санамж бичиг, гэрээг үзэглэлээ. Энэхүү санамж болон гэрээ нь боловсролын салбарын хувьд анхдагч гэдгээрээ онцлог бөгөөд бидний хамтран хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны үр дүнд боловсролын болон хөдөлмөрийн зах зээлд цоо шинэ хандлага бий болж, манай оюутан залуус мэргэшсэн чадварлаг боловсон хүчин болон бэлтгэгдэж, шууд ажлын байран дээр гарах боломжтой болох юм.

Бид таныг боловсролд хөтөлнө Боловсрол таныг амжилтад хүргэнэ

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй