ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ ERASMUS+ ARROW ТӨСЛИЙН ЦУВРАЛ ЦАХИМ СУРГАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА
2019 оны 01 сарын 23

Европын холбооны ERASMUS + ARROW төслийн хүрээнд Монгол Улсын их, дээд сургуулиудын эрдэм шинжилгээ, инновацийн чадавхийг сайжруулах цуврал цахим сургалтанд хамрагдахыг тус сургуулийн багш, магистрын хөтөлбөрт суралцагч оюутнууд та бүхнийг урьж байна. 

Сургалтын сэдэв: 

 Мэдээллийн санг хэрхэн ашиглах вэ?  

 Өөрийн судалгааны ажилдаа мэдээллийн санг хэрхэн ашиглах вэ? 

 Судалгааны мэдээлэл хэрхэн цуглуулах вэ? 

 Эрдэм шинжилгээний бичиг, сэтгүүлийг олон улсын мэдээллийн санд хэрхэн бүртгүүлэх вэ? 

Сургалтанд хамрагдах багш, магистрантурт тавигдах ерөнхий шалгуур үзүүлэлт: 

 Тус сургуулийн багш, магистрын хөтөлбөрт суралцаж буй оюутан байх 

 Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх  

 Судалгаа шинжилгээ хийх чадвартай, цаашид судалгаа хийх хүсэл эрмэлзэлтэй байх  

 Өөрийн судалгааны ажлыг мэргэжлийн сэтгүүлд хэвлүүлэх эрмэлзэлтэй байх 

 Цаг төлөвлөлт сайн, ачаалал дааж сургалтыг бүрэн дүүрэн амжилттай дуусгах чадвартай 

 Сургалтаар олж авсан мэдлэгээ бусдад түгээн дэлгэрүүлэх үүрэг хүлээх чадвартай байх

Бүрдүүлэх материал:   CV-г сургуулийн хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэнд илгээх.  Email: narangerel.b@tsetsee-goun.edu.mn

Утас: 91011448, 91102668  Бүтээлийн жагсаалт   Одоо хийж буй судалгааны ажлын сэдэв, хураангуйг хавсаргахХөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй