"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургуулийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн өвлийн элсэлт эхэллээ.
"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургуулийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн өвлийн элсэлт эхэллээ.
2019 оны 02 сарын 20

"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургуулийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн Эчнээ болон Магистрын хөтөлбөрийн хагас жилийн элсэлт дуусахад цөөн хоног үлдлээ.

БАКАЛАВРЫН ЭЧНЭЭ ХӨТӨЛБӨР /Төлбөр 2.0 сая төгрөг/жил)

-Төрийн удирдлага (1.5жил)

-Бизнесийн удирдлага (1.5жил)

-Нягтлан бодох бүртгэл

МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР (Төлбөр 2.2сая төгрөг/жил)

-Төрийн удирдлага (1.5жил)

-Бизнесийн удирдлага (1.5жил)

-Боловсролын удирдлага (1.5жил)

ХӨНГӨЛӨЛТ, УРАМШУУЛАЛ

-60 ХҮРТЭЛ ХУВИЙН ТЭТГЭЛЭГ

-ТӨРИЙН САНГИЙН ЗЭЭЛЭНД ХАМРАГДАХ БОЛОМЖ (зөвхөн Магистрант)

-БАЙГУУЛЛАГА ХАМТ ОЛНЫ  УРАМШУУЛАЛ

-ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Бүртгэл

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл доорхи линкээр орж бүртгүүлнэ үү

https://goo.gl/forms/3RPZD5xBXk2Yex9C2

Холбоо барих утас: 9110-2668, 9999-4287, 70162668Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй