​Манай сургуулийн оюутнууд Япон улсад цалинтай дадлагын ажилд хамрагдах боломжтой боллоо​
​Манай сургуулийн оюутнууд Япон улсад цалинтай дадлагын ажилд хамрагдах боломжтой боллоо​
2019 оны 02 сарын 20

ЯПОН УЛСАД ХЭРЭГЖИХ ОЮУТНЫ ДАДЛАГЫН АЖЛЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

Цэцээ Гүн Менежментийн дээд сургуулийн гадаад хамтын ажиллагаа өргөжин тэлж, Япон улсын гадаад иргэдийн хөдөлмөр зуучлалын World Business Partner компанитай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.

Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд манай сургуулийн 3,4 дүгээр курсын оюутнууд Япон улсад нэг жилийн хугацаанд цалинтайгаар үйлдвэрийн дадлагад хамрагдах бөгөөд улмаар сургуулиа төгсөөд тухайн байгууллагадаа шууд ажилд орох боломжтой болох юм.

World Business Partner компани нь Японы Кансай бүс нутагт гадаадын иргэдэд хөдөлмөр зуучлал үзүүлдэг компани бөгөөд сүүлийн 2 жилийн хугацаанд Монгол улсаас 170 орчим оюутныг үйлдвэрийн дадлагад хамруулж, 15 төгсөгчийг Япон компанид үндсэн ажилтанаар зуучлаад байна. Мөн нийтдээ Япон улсад амьдардаг 700 орчим гадаад иргэдийн хөдөлмөр зуучлалыг хариуцан ажилладаг хүний нөөцийн компани юм байна.

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй