Дадлагажигч оюутнуудын Япон дахь үйлдвэрийн дадлагын бааз
Дадлагажигч оюутнуудын Япон дахь үйлдвэрийн дадлагын бааз
2019 оны 02 сарын 20

Япон дахь үйлдвэрийн дадлагын бааз.

Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжих оюутны үйлдвэрийн дадлагын бааз болох Киото хотын Ишичо ресорт. Нэг удаа 800 хүртэл зочин хүлээж авах хүчин чадалтайгаараа Японы эртний нийслэлдээ хамгын том амралтын газар юм байна.

Дадлагажигч оюутнууд нь 7 хоногийн 5 өдөр, нийт 40 цаг дадлагад хамрагдах бөгөөд байр хоолыг дадлагын баазаас хариуцана. Мөн холбогдох хууль, дүрэм, хамтын гэрээний дагуу цалинжина.

Эхний ээлжинд манай сургуулиас 5 оюутан энэ жилийн 6 сараас энэхүү дадлагад хамрагдахаар боллоо.

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй