"Arrow" төслийн шинжлэх ухааны англи хэлний сургалт амжилттай явагдаж байна.
"Arrow" төслийн шинжлэх ухааны англи хэлний сургалт амжилттай явагдаж байна.
2019 оны 05 сарын 08

Www.arrow.ulpgc.es

Европын холбооны ERASMUS+ ARROW  төслийн 2 дахь сургалт болох “Шинжлэх ухааны англи хэлний сургалт” амжилттай явагдаж байна. Энэхүү сургалт нь 2 сарын турш буюу 2019 оны 4 сарын 16-наас 6 сарын 16-ныг хүртэл явагдах бөгөөд “Цэцээ Гүн” менежментийн дээд сургуулийн багш нар болон оюутнууд хамрагдаж байна. Сургалтанд хамрагдаж байгаа нийт багш нар, оюутнуудынхаа цаашдын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд нь амжилт хүсье!

Tsetsee Goun Institute of Management started the on-site training on Scientific English under the Arrow project co-funded by European Union on April 16, 2019. It will be conducted for 2 months or from 16th of April till 16th of June and taught by 2 professors of German Mongolian Institute for Resources and Technology. Good luck for all the teachers and students who are involved in the training. 

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй