“АРРОВ” ТӨСЛИЙН 4 ДЭХ ШАТНЫ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА.
“АРРОВ” ТӨСЛИЙН 4 ДЭХ ШАТНЫ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА.
2019 оны 10 сарын 30

Www.arrow.ulpgc.es

Европын холбооны ERASMUS+ ARROW  төслийн 4 дэх сургалт болох “How to avoid Plagiarism and Self-Plagiarism” сургалт  амжилттай явагдаж байна. Уг сургалт нь 2019 оны 10 дүгээр сарын 7-наас 11 дугаар сарын 17-ны хооронд  явагдах бөгөөд уг сургалтаар:

  • Оюуны өмчийн хулгай гэж юу вэ?
  • Судлаачид оюуны өмчийн эрхийг зөрчихгүйгээр судалгаа, шинжилгээний ажлаа хэрхэн амжилттай бичих вэ?
  • Өөрийн бүтээлийг оюуны өмчийн хулгайгаас хэрхэн сэргийлэх вэ? зэрэг чадваруудыг эзэмших болно.

Сургалтанд хамрагдаж байгаа нийт судлаач багш нартаа цаашдын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд нь амжилт хүсье!

TSGIM team started the 4th course which is called ‘How to avoid Plagiarism and Self-Plagiarism’ of Arrow project co-funded by Erasmus+ Programme of the European Union. There are 10 researchers learning at the course and we organized the first discussion about ‘AR2-How to avoid Plagiarism and Self-Plagiarism’ on October 14th. The coordinator gave the introduction of the Arrow project and on-line course to all the participants. After that, we hold a discussion about the plagiarism’s contents, objectives, methodology, and how to improve our own research knowledge and skills.

Good luck for all the researchers!

 

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй