Европын Холбооны Erasmus +  төслийн нэгдсэн уулзалт амжилттай болж өндөрлөлөө.
Европын Холбооны Erasmus + төслийн нэгдсэн уулзалт амжилттай болж өндөрлөлөө.
2019 оны 12 сарын 06

www.arrow.ulpgc.es

Европын Холбооноос Монгол Улсын их, дээд сургуулиудад хэрэгжүүлж буй ERASMUS+ төслийн нэгдсэн уулзалт 2019 оны 12 сарын 4нд амжилттай болж өндөрлөлөө. Тус холбооноос нийт 18 төрлийн төсөл хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд төслийг хариуцсан ахлагч нар төслийн явц, үр дүн, өгөөжийн талаар танилцуулга хийсэн. “Цэцээ Гүн” менежментийн дээд сургууль нь ERASMUS+ ARROW  төсөл дээр хамтран ажиллаж байгаа ба төслийн хүрээнд тус сургуулийн багш нар, оюутнууд судалгаа, шинжилгээний чадавхийг дээшлүүлэх олон төрлийн сургалтанд хамрагдсаар байна.

 E+ Capacity Building in Higher Education Cluster Meeting was successfully organized at NUM on December 4, 2019. There are 18 projects co-funded by Erasmus+ programme of the European Union in Mongolia and Tsetsee Goun Institute of Management has been cooperating with Arrow project. Within the framework of the project, our teachers and students have been involving in many trainings.

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй