"Бид хамтдаа" сургалт, арга зүйн эрдэм шинжилгээний илтгэлийн анхдугаар уралдаан амжилттай зохион байгуулагдлаа.
"Бид хамтдаа" сургалт, арга зүйн эрдэм шинжилгээний илтгэлийн анхдугаар уралдаан амжилттай зохион байгуулагдлаа.
2022 оны 08 сарын 24

2021.10.02

Багш нарын баярыг угтан "Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд сургуулиас санаачлан зохион байгуулсан "Бид хамтдаа" сургалт, арга зүйн эрдэм шинжилгээний илтгэлийн анхдугаар уралдаан маань халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд баримтлан цахим танхим хосолсон хэлбэрээр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Хоёр сургуулийн маань нийт 12 багш өөр өөрийн сургалтын арга зүйгээ танилцуулсан илтгэлээ хамт олондоо хуваалцаж,
ТЭРГҮҮН байрыг ЦГМДС-ийн маркетингийн удирдлагын багш, докторант Г.Олзбаяр "COVID-19 цар тахлын үе дэх зайн сургалтын нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудал",
Дэд байрыг ерөнхий боловсролын Уудам Монгол Сургуулийн бага ангийн багш Б.Мөнх-Од, Д.Саруулзаяа нарын хамтын бүтээл "Нэгдүгээр ангийн сурагчдын сургуульд дасан зохицох, суралцах чадварыг бэлтгэл хичээлээр дэмжих нь",
Гутгаар байрыг ЦГМДС-ийн төрийн удирдлагын тэнхимийн багш, докторант Б.Бат-Ерөөлт "Удирдлагын боловсролын тогтолцоон дахь хууль зүйн боловсролын уялдаа холбоо, сургалтын арга зүйн технологи"
илтгэлүүд тус тус хүртлээ.


Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй