Эрүүл монгол оюутан бидний ирээдүй
Эрүүл монгол оюутан бидний ирээдүй
2018 оны 08 сарын 28

Япон хүний урт насалдаг нууц нь тогтмол шинжилгээнд хамрагдаж, үүсч болох эрүүл мэндийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлдэгт байдаг. Энэ тогтмол шинжилгээг тухайн хүний харъяалагддаг цэцэрлэг сургууль, албан байгууллагууд нийгмийн хариуцлага болон холбогдох хууль журмын хүрээнд хариуцан хэрэгжүүлдэг. "Цэцээ Гүн" Менежментийн дээд сургууль, "Эрүүл мэндийн төгс үйлчилгээ" уриан дор Япон улсын жишиг эрүүл мэндийн урьдчилсан сэргийлэх үйлчилгээг санал болгодог "Супернова" оношилгооний төвтэй хоёр байгууллагын хөгжлөөр дамжуулан улс орны ирээдүйг цогцлоох эрүүл боловсон хүчин бэлтгэн гаргах зорилгоор олон талт хамтийн ажиллагааны санамж бичгийг байгууллаа.

Энэхүү санамж бичгийн хүрээнд хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны гэрээгээр тус сургуулийн багш ажилчид, оюутнууд жил бүр эрүүл мэндийн шинжилгээнд үнэ төлбөргүй хамрагдах боломжтой болж байна.

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй