МАГИСТРЫН ДИПЛОМ ХАМГААЛАЛТ БОЛЛОО.
МАГИСТРЫН ДИПЛОМ ХАМГААЛАЛТ БОЛЛОО.
2022 оны 08 сарын 24

2021.12.25

Цэцээ Гүн Менежментийн Дээд сургуулийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн магистрын диплом хамгаалалт өнөөдөр зохион байгуулагдлаа.

Өнгөрсөн 2020 оны 9-р сард элсэн суралцсан магистрантууд маань танхим болон цахимын сургалтаар сурч мэдсэнээ ашиглан, өөр өөрийн мэргэжил, салбарын хүрээнд судалгааны ажлаа дуусган дүгнүүлж, амжилттай хамгааллаа.

Дипломын ажил нь өөрийн сонгосон чиглэлээр судалгааны ажил хийхээс гадна түүнийгээ стандарт шаардлагын дагуу эмхэтгэх, тайлагнах, хамгаалах явцдаа маш олон зүйлд сургаж мэргэшүүлдэг. Мөн Магистр гэдэг бол докторын зэргийн өмнө авдаг нэр хүндтэй эрдмийн зэрэг юм.

Өнөөдөр шинэхэн эрдмийн зэргээ хамгаалсан магиструуддаа баяр хүргэж, цаашдийнх нь ажил хөдөлмөрт өндөр амжилтыг хүсэн ерөөе.

БИД ТАНЫГ БОЛОВСРОЛД ХӨТЛӨНӨ
БОЛОВСРОЛ ТАНЫГ АМЖИЛТАНД ХҮРГЭНЭ

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй