"Цэцээ Гүн"  Менежментийн   Дээд Сургуулийн  ТЗУ-н  тэнхмийн багш, докторант Б. БАТ-ЕРӨӨЛТ тэргүүн байранд  шалгарав.
"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургуулийн ТЗУ-н тэнхмийн багш, докторант Б. БАТ-ЕРӨӨЛТ тэргүүн байранд шалгарав.
2022 оны 08 сарын 25

“Хууль зүйн багш нарын мэргэжлийн ур чадварын SKILLS-CUP 2022" уралдаанд "Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургуулийн  Төрийн захиргаа удирдлагын тэнхмийн багш докторант Б.БАТ-ЕРӨӨЛТ 1027 оноогоор тэргүүн байр эзэлсэн байна. Хууль зүйн боловсролыг дэмжих сан байгууллагаас анхдугаар удаа зохиож байгаа тус тэмцээнд хууль зүйн болон удирдлагын их, дээд сургуулийн эрх зүйн салбарын 32 багш, судлаач нар 3 үе шатанд оролцож 5 багш шалгарч үлдсэнээс тус сургуулийн багш докторант Б.Бат-Ерөөлт тэргүүлж, дэд байранд МУИС-н НЭЗ-н сургууль удаалсан байна.
Багшдаа баяр хүргэж цаашдын сургалт судалгааны их үйлсэд нь амжилт хүсье.

2022.04.29

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй