"Цэцээ Гүн" Менежментийн дээд сургуулийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн элсэлт эхэллээ.
"Цэцээ Гүн" Менежментийн дээд сургуулийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн элсэлт эхэллээ.
2022 оны 08 сарын 25

"Цэцээ Гүн" Менежментийн дээд сургуулийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн элсэлт эхэллээ.

Менежментийн дагнасан хөтөлбөртэй, Япон улсад хөнгөлөлттэй нөхцлөөр суралцаж, ажиллах боломжтой манай хөтөлбөрт элссэнээр:

- Япон улсад 2+2 хөтөлбөрт хамрагдах,
- Япон улсад цалинтай нэг жилийн дадлагад хамрагдах,
Хамтран ажилладаг хэлний бэлтгэлийн сургуулиудаар дамжуулан Япон улсад сурч ажиллаж амьдрах боломжтой.

Элсэлт авах хөтөлбөр:
#Хүний_нөөцийн_удирдлага
#Төрийн_удирдлага
#Санхүүгийн_удирдлага
#Маркетинг
#Гадаад_хэлний_орчуулга /Англи, Япон/
#Программ_хангамж

Цахимаар бүртгүүлэх бол ба та доорх линкээр холбогдоорой.
https://forms.gle/7cVNaQmaV8C5bJho7

Элсэхээр ирэхдээ дараах материалуудыг бүрдүүлнэ үү. Үүнд:
1. Сургууль төгссөн гэрчилгээ
2. ЭЕШ-ийн батламж
3. Иргэний үнэмлэх

Мөн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн #ЭЧНЭЭ бакалавр болон #Магистр-ын хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна.

ЭЧНЭЭ хөтөлбөр /суралцах хугацаа 1,5-2 жил/
#Хүний_нөөцийн_удирдлага
#Төрийн_удирдлага
#Санхүүгийн_удирдлага
#Маркетингийн_удирдлага

Магистр-ын хөтөлбөр /суралцах хугацаа 1,5 жил/
#Боловсролын_удирдлага
#Бизнесийн_удирдлага
#Төрийн_удирдлага
#Хүний_нөөцийн_удирдлага

Та өөрийн ажлын цагтаа тохируулан танхимаар болон цахимаар суралцах боломжтой.

Жич: Орон нутгийн элсэгч онлайнаар элсэлтээ баталгаажуулах боломжтой.
Бид таныг боловсролд хөтөлнө
Боловсрол таныг амжилтад хүргэнэ

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй