Мэдээлэл
2018 оны 08 сарын 28

Япон хүний урт насалдаг нууц нь тогтмол шинжилгээнд хамрагдаж, үүсч болох эрүүл мэндийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлдэгт байдаг. Энэ тогтмол шинжилгээг тухайн хүний харъяалагддаг цэцэрлэг сургууль...

2018 оны 08 сарын 28

"Цэцээ Гүн" Менежментийн дээд сургуулийн үүсгэн байгуулагдсаны 20 жилийн ой 2018 оны 9 сард тохиох бөгөөд дараагийн 20 жилийн сургуулийн хөгжлийг бид гадаад болон дотоод хамтын ажиллагаан дээр тул...

2018 оны 08 сарын 28

Оюутнуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, спортын хүмүүжил олгох, бие бялдарыг хөгжүүлэх, нийтийн бие тамирын хөгжилд зохих хувь нэмэр оруулах зорилгоор жил бүр уламжлал болон зохион байгуул...

2018 оны 08 сарын 28

"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургуулийн Багш, оюутныг эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд татан оруулах, тэднийг дэмжих, урамшуулах, бүтээлийг нь сурталчлах замаар шинжлэх онол, арга зүйн зүй тогтл...

2018 оны 08 сарын 28

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бэлдэж байгаа хүмүүст зориулан дараах зөвлөмжүүдийг бэлтгэлээ. 1.Хуваарь гарга Шалгалтад бэлдэхдээ бүх хичээлээ нэг дор давтах гэж зүтгэх хэрэггүй. Тодорхой цагийн ху...

2018 оны 08 сарын 28

Бид боловсролоороо үнэлэгдэх учиртай нийгэмд амьдардаг. "Цэцээ Гүн Менежментийн Дээд Сургууль үүсгэн байгуулагдсаны хорин жилийнхээ ойн хүрээнд дараагийн хорин жилийнхөгжлийг тодорхойлох зорилгоор...

2018 оны 08 сарын 28

Бид дээд боловсролын салбарынхаа түүчээ нь болох зорилгыг дараагийн 20 жилийн хөгжил хэмээн тодорхойлж, дэлхийд үнэлэгдэх боловсролыг Цэцээ гүний ноён оргилоор овоглуулах их ажлыг эхлүүлээд байнаа...

2018 оны 08 сарын 28

Бид боловсролоороо үнэлэгдэх учиртай нийгэмд амьдардаг. ХХI-р зууныг Технологийн зуун, эсвэл Хятадын эрин гэж янз бүрээр нэрлэдэгийг та бүхэн хаа нэгтээ сонссон л байх. Технологи эсвэл Хятад улс х...

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй