Онцлох мэдээ
2018 оны 08 сарын 28

"Цэцээ Гүн" Менежментийн дээд сургуулийн үүсгэн байгуулагдсаны 20 жилийн ой 2018 оны 9 сард тохиох бөгөөд дараагийн 20 жилийн сургуулийн хөгжлийг бид гадаад болон дотоод хамтын ажиллагаан дээр тул...

2018 оны 08 сарын 28

Бид дээд боловсролын салбарынхаа түүчээ нь болох зорилгыг дараагийн 20 жилийн хөгжил хэмээн тодорхойлж, дэлхийд үнэлэгдэх боловсролыг Цэцээ гүний ноён оргилоор овоглуулах их ажлыг эхлүүлээд байнаа...

2018 оны 08 сарын 28

Бид боловсролоороо үнэлэгдэх учиртай нийгэмд амьдардаг. "Цэцээ Гүн Менежментийн Дээд Сургууль үүсгэн байгуулагдсаны хорин жилийнхээ ойн хүрээнд дараагийн хорин жилийнхөгжлийг тодорхойлох зорилгоор...

2018 оны 10 сарын 15

"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургууль нь хамтран ажиллагч MSDI Pro HRC ХХК болон Олон Улсын Хүний Нөөцийн Хөгжлийн Академитай хамтран өөрсдийн оюутнуудаа суралцах хугацаанд нь цагийн ажлаар хан...

2018 оны 10 сарын 15

"ЦЭЦЭЭ ГҮН" МЕНЕЖМЕНТИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН "СПОРТЫН НААДАМ" АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. Тус наадам нь "ШАТАР" ,"ДАРТС", "ШИРЭЭНИЙ ТЕННИС", "ГАР БӨМБӨГ", "САГСАН Б...

2018 оны 10 сарын 15

2018-2019 оны хичээлийн жилийн календарчилсан төлөвлөгөө

2018 оны 10 сарын 22

"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургууль болон бүтэн биеийн оношилгооны "SUPERNOVA" төвүүд хамтран хэрэгжүүлж буй "Эрүүл Монгол Оюутан" хөтөлбөрийн хүрээнд "ЦГМДС"-н бүх оюутан залуучууд үнэ тө...

2018 оны 10 сарын 24

Европын холбооны "Erasmus+" төслийг нийтэд таниулах өдөрлөг зохион байгуулагдлаа. Энэхүү төсөлд Монголын нийт 11 их дээд сургууль хамрагдаж байгаа бөгөөд судалгаа шинжилгээ, инновацийн цоо шинэ х...

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй