Мэдээлэл
2019 оны 01 сарын 23

Европын холбооны ERASMUS + ARROW төслийн хүрээнд Монгол Улсын их, дээд сургуулиудын эрдэм шинжилгээ, инновацийн чадавхийг сайжруулах цуврал цахим сургалтанд хамрагдахыг тус сургуулийн багш, магист...

2019 оны 01 сарын 23

Манай сургууль 2017 оноос өмнөх захирал Ч.Батсуурийн санаачлагаар Европын холбооны "Erasmus+" Боловсролыг дэмжих хөтөлбөрт нэгдэн орсон бөгөөд энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх “Arrow” төслий...

2019 оны 02 сарын 01

"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургуулийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн өвлийн элсэлт эхэллээ. ЭЧНЭЭ (бакалавр) ХӨТӨЛБӨР (Төлбөр 2.0 сая төгрөг/жил) - Нийтийн удирдлага (1.5жил) - Бизнесийн уд...

2019 оны 02 сарын 01

"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургуулийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн өвлийн элсэлт эхэллээ. ЭЧНЭЭ (бакалавр) ХӨТӨЛБӨР (Төлбөр 2.0 сая төгрөг/жил) - Нийтийн удирдлага (1.5жил) - Бизнесийн у...

2019 оны 02 сарын 01

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй